مشاوره بازاریابی و فروش

 

مشاوره بازاریابی داخلی

 

بازاریابی در دنیای متغیر امروز، دیگر تنها یک مفهوم کلی نیست، بلکه مجموعه ای از تاکتیک ها و تکنیک های هدفمند برای ایجاد بازار برای محصولات می باشد. بازاریابی اثربخش، نتیجه به کارگیری صحیح روش ها و منابع می باشد. بسیاری از شرکت های ایرانی با صرف هزینه های زیاد سعی در اجرای پروژه های بازاریابی خود را دارند، اما نکته اصلی در عدم موفقیت آنها نداشتن برنامه ای هدفمند از تاکتیک ها وتکنیک های بازاریابی است.

مشاوره و تدوین برنامه بازاریابی، طرح ریزی و اجرای تحقیقات بازار، طرح ریزی کمپین های برندسازی و تبلیغاتی، تحلیل اطلاعات بازار از جمله خدمات مشاوره بازاریابی می باشند.

مشاوره بازاریابی بین المللی

 

بازاریابی بین المللی شرایط پیچیده تری نسبت به بازاریابی داخلی دارد. در شرایط پساتحریم، فرصت مناسبی برای محصولات ایرانی در بازارهای جهانی ایجاد شده است. شرکت های تولیدکننده و صادرکنندگان با طراحی و اجرای برنامه بازاریابی با ساختار بین المللی می توانند به سهم مناسبی از بازار کشورهای دیگر دست یابند. بازاریابی بین المللی نیازمند ارتباطات گسترده برون مرزی می باشد که در قالب برنامه بازاریابی، شرکت را به اهداف تجاری خود برساند.

 

 

 

 

مشاوره فروش

 

در چرخه PDCA، واحد فروش نقش Do را ایفا می کند. به عبارتی مجری برنامه بازاریابی در نقطه اتصال به بازار و مشتری، تیم فروش است. تیم فروش می بایست علاوه بر شناخت و انطباق کافی بر برنامه بازاریابی، تاکتیک ها و تکنیک های فروش را به طور کامل بشناسند.

مشاوره فروش شامل آموزش تاکتیک های فروش در راستای استراتژی بازاریابی و همینطور تکنیک های فروش و مذاکره است. تحلیل پک اطلاعاتی فروش و ارائه راهکارهای فروش مبتنی بر نتایج آن از دیگر قسمت های مشاوره فروش می باشد.

آموزش و مشارکت در جلسات سناریونویسی فروش از جمله مهمترین خدمات مشاوره فروش است.

شرکت ها و بازرگانان محترمی که نیاز به مشاوره فروش دارند، می توانند از قسمت “تماس با من” با اینجانب در ارتباط باشند.