برگزاری پنجمین جلسه پروژه ملی “آخر هفته صادراتی”

برگزاری جلسه پنجم طرح ملی “آخر هفته صادراتی” در وزارت صمت با موضوع بررسی صادرات به کشور قطر با حضور آقای دکتر نیک خواه دبیر اجرائی و آقای مرادی رایزن اقتصادی سفارت جمهوری اIMG_20190814_154824_292سلامی ایران در قطر

پاسخ دهید