کریدور صادرات معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار می کند!

دومین دوره بسته جامع آموزشی ”صفر تا صد صادرات“

مدرس: دکتر امیر نیک خواه

مدرس و مشاور بین المللی بازاریابی، فروش و صادرات

مدیر عامل گروه توسعه صادرات ایران مدیوم

مدرس و مشاور کریدور صادرات معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

header_pack (2)poster2

پاسخ دهید