دوره آموزشی “صفر تا صد صادرات”

برگزاری اولین جلسه از دوره آموزشی “صفر تا صد صادرات” در کریدور صادرات معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

مدرس: آقای دکتر امیر نیک خواه

دوره آموزشی بازاریابی و فروش صادراتی (5)دوره آموزشی بازاریابی و فروش صادراتیدوره آموزشی بازاریابی و فروش صادراتی (3)دوره آموزشی بازاریابی و فروش صادراتی (2)دوره آموزشی بازاریابی و فروش صادراتی (4)

پاسخ دهید