آنالیز تصمیم گیری

جمله «دیگران را قضاوت نکنید» اشتباه است زیرا اصلا امکان پذیر نیست.

درست است که بگوییم: «دیگران را با معیارهای درست و حقایق قضاوت کنید».

دکتر امیر نیک خواه

کارآفرین و مدیرعامل گروه نیک خواه

مشاور مدیریت کسب و کار

Amir NikKhah

پاسخ دهید