مصاحبه آقای دکتر امیر نیک خواه با رادیو اقتصاد

گفتگوی آقای دکتر امیر نیک خواه، مدیرعامل و بنیانگذار گروه نیک خواه با رادیو اقتصاد با موضوع برنامه ریزی ها و تدوین راهبرد برای محقق شدن شعار سال 1401 (تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین)

پاسخ دهید