بهبود کیفیت محصول

بهبود محصول یک وظیفه است. برای ایفای وظایف تان، از مشتریان پول اضافه نگیرید.

دکتر امیر نیک خواه

مدیرعامل گروه نیک خواه

مشاور مدیریت کسب و کار

Amir NikKhah

پاسخ دهید