روش قیمت‌گذاری خنثی

در روش قیمت‌گذاری خنثی، قیمت‌ها، با هدف کاهش تأثیر رقابت قیمتی، در سطح قیمت‌های رقبا تعیین می‌شوند. شرکت‌های استفاده کننده از استراتژی قیمت‌گذاری خنثی، اغلب این کار را به این علت انجام می‌دهند که می‌خواهند مبنای رقابت، چیزی غیر از قیمت باشد. آن‌ها می‌دانند که نمی‌توانند در برابر جنگ قیمتی مقاومت کنند. این استراتژی اغلب مورد استفاده رقبای تازه وارد بازار است که باید در برابر یک رقیب بسیار قدرتمند، با احتیاط هرچه تمام تر، مقاومت کنند. در اغلب مواردی که بازار رشد اندک یا صفر دارد، این یک استراتژی بسیار مطلوب است. در چنین شرایطی، قیمت‌های کمتر به راحتی مورد تایید رقبا قرار می‌گیرند. اثر اصلی کاهش قیمت، کاهش حاشیه سود و ارزش بازار تمامی رقباست.
شرکت Panametric-NDT که اکنون بخشی از شرکت Olympus است، هنگامی که تصمیم به ورود به بازار بزرگ تر تجهیزات قابل حمل گرفت، درواقع یک تولیدکننده متمرکز و خاص تجهیزات مافوق صوت آزمایشگاهی برای آزمایش ویژگی‌های مواد بود. چالش اصلی این شرکت این بود که در چنگ رقبایی بسیار قوی با منابع مالی بسیار زیاد و روابط گسترده با مشتریان افتاده بود. مبنا و اساس موفقیت پانامتریک، نوآوری های فنی بود که به خوبی قیمت‌گذاری شده بودند. وقتی که این شرکت با استفاده از محصولات برتر خود، به موضع مناسبی در بازار رسید، مجموعه ای از مدل‌های اضافی را به بازار ارائه کرد؛ برخی از محصولات برای دامنه پایین بازار و برخی دیگر نیز برای کاربردهای خاص. در هر مورد، شرکت با دقت، قیمت‌های رقبا را مورد آنالیز قرار داد تا اطمینان حاصل کند که مشتریان در ارزیابی محصولات، بر فناوری متمرکز می‌شوند و نه قیمت. در حالی که رقبا، هرکدام با استفاده از فناوری‌های خود به این حرکت، واکنش نشان دادند. موفقیت پانامتریک در استفاده از قیمت‌گذاری خنثی، توانایی آن‌ها و قابلیت پاسخگویی رقبا را کاهش داد.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/amirnikk/public_html/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399

پاسخ دهید