فیل نامه شماره 7

فیل نامه شماره 7

 

رُک بودن و بی ادب بودن دو مفهوم کاملاً متفاوتند که اغلب هنگام بروز در هم تنیده می شوند. رک بودن به معنای بیان و ابراز نظرات و افکار به صورت صریح و بی پرده ولی در چارچوب ادب و احترام به دیگران است. افراد رک، با ارائه نظرات خود و با احترام به دیگران، به آنها اطمینان می‌دهند که هدفشان از بیان نظر، افزایش فهم مشترک و ایجاد گفتگوی مثبت است، نه تخریب شخصی.

در مقابل، بی ادبی به معنای نقض قوانین و اصول ادبی و هتک حرمت به دیگران است. افراد بی ادب، با بی‌توجهی به فلسفه احترام متقابل، به حقوق دیگران تجاوز می کنند و نهایتا موجب تباهی ارتباطات اجتماعی می‌شوند. در حالی که رک بودن می‌تواند به عنوان یک مهارت ارتباطی سازنده و مثبت تلقی شود، بی ادبی همواره منجر به ناپایداری و نقض اصول اخلاقی می‌گردد.

بنابراین، آگاهی از تفاوت بین رک بودن و بی ادبی بسیار مهم است. این آگاهی می‌تواند افراد را در پیشبرد گفت‌وگوهای موثر و حفظ احترام متقابل به یکدیگر هدایت کند. این دو مفهوم کاملا متفاوت هستند اما مرز بین آنها از تار مو هم باریکتر است. بنابراین بهتر است کسانی که می خواهند رک و روراست باشند، هنگام بیان نظرات یا نقد دیگران، به اصول و آداب اخلاقی پایبند باشند تا فرآیند گفت‌وگو، مثبت، اثربخش و بدون تعارضات مخرب باشد.

《 دکتر امیر نیک‌خواه 》

تصویر از فیلم : The Wolf of Wall Street

فیل‌نامه

#مشاور #مدیریت #منابع_انسانی #سرمایه_انسانی #امیرنیکخواه #سازمان #اثرلوسیفر #آموزش #فیلنامه


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/amirnikk/public_html/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399

پاسخ دهید